reference

Povodí Vltavy

 • MŽE v ř. km 87.00 - 96.30 (Oldřichov - VD Lučina)
  - zaměření příčných profilů a objektů)
 • Úhlava - aktualizace záplavového území - 80 km
 • Klabava - aktualizace záplavového území - 14 km

SSŽ a.s.

 • Přeložka silnice I/20, úsek D5 - ul. K dráze

AIP

 • Carrefour obchodní centrum - polohopisné
  a výškopisné zaměření pro projekt
 • TESCO Rokycanská - polohopisné a výškopisné
  zaměření pro projekt
 • DELVTA - Papírnická ul. - polohopisné
  a výškopisné zaměření pro projekt

Armabeton a.s.

 • Carrefour obchodní centrum - vytyčení stavby

Vodní stavby a.s.

 • DELVITA - Papírnická ul. - vytyčení stavby
 • Borská pole - PORSCHE Plzeň - vytyčení stavby

Bohemiaplan a.s.

 • Borská pole - polohopisné a výškopisné zaměření
  pro akce: Suková ul. , Folmavská ul., Podnikatelská ul.,
  Domažlická - okružní křižovatka, komunikace VĚTEV 7
  a VĚTEV 9

ASSA v.o.s.

 • Borská pole - PORSCHE Plzeň - polohopisné
  a výškopisné zaměření pro projekt
 • Domažlice - PORSCHE Domažlice - polohopisné
  a výškopisné zaměření pro projekt

D PROJEKT Plzeň

 • Tachov - kasárna - polohopsiné a výškopisné
  zaměření pro projekt
 • Tachov - Panennská, Americká, Chodská, Slovenská
  a další - polohopisné a výškopisné zaměření
 • Plzeň, Smetanova ul. - polohopisné a výškopisné
  zaměření pro projekt

Plzeňské komunikace

 • Plzeň, Smetanova ul. - vytyčení stavby

RAVAL projekt v.o.s.

 • Cheb - kasárna - polohopisné a výškopisné zaměření
  pro projekt
 • Klatovy - LIDL - polohopisné a výškopisné zaměření
  pro projekt
 • Plzeň, Vejprnická - LIDL - polohopisné
  a výškopisné zaměření pro projekt
 • Plzeň-Černice - LIDL - polohopisné a výškopisné
  zaměření pro projekt

Ing. arch. Mastný

 • Plzeň, Zímní stadion + přilehlé komunikace -
  polohopisné a výškopisné zaměření pro projekt
 • Myslinka - průmyslová zóna - polohopisné
  a výškopsiné zaměření pro projekt
a mnoho dalších... (aktuální seznam referencí připravujeme)